Pidev areng

Pidev areng

Tänapäevasele ühiskonnale kohaselt, on ka meile keskkonna teemad olulised. Jälgime ning monitoorime enda tegevust hoolega. Kogu meie pika ajaloo vältel on jätkusuutlikkus ja ressursside pädev kasutamine olnud oluline teema. Töötame pidevalt tootmisprotsesside parendamise ja arendamise nimel. Järgime säästva arengu regulatsioone, rakendame energiahaldust, korraldame jäätmemajandust ning tegeleme säästvate tootmistehnoloogiate väljatöötamisega.

Hetkel keskendume majas hapete taaskasutamisele, et nende tarbimine oleks jätkusuutlikum ja keskkonnasõbralikum. Investeerime ka materjalide ringkasutusse, et neid oma elutsükli lõpus suunata taaskasutusse.

Kuidas me töötame

Kvaliteetne käsitöö

Pöörame tähelepanu kõikidele olulistele detailide, nii tootmises, disainis kui teenustes. Peame oma kõrget kvaliteeti väärtuseks, mida hoida.

Meie metalli ja emaili tehas asub Saaremaal, Kuressaares ning meil on üks uusimaid galvaanika liine ida-euroopas. Eestis on käsitöö alati au sees olnud ning kasutame seda palju ka meie tehases, et saavutada parim võimalik tulemus. Toodete disainil pöörame tähelepanu kliendi erisoovidele ning üritame need saavutada.

Omame ISO 9001 kvaliteedijuhtimise süsteemi sertifikaati juba aastast 1999. ISO 14001 keskkonnajuhtimise süsteemi sertifikaat on meil aastast 2008. Loodame, et nende standardite olemasolu annab kliendi silmis ka lisaväärtust.

Töötame ka koos parimate disaineritega, loomaks unikaalsust. 20 sajandu algul tegime tihedat koostööd Rootsi disainis tundut Carl Millesi ja Carl Eldhiga.